Pogoji uporabe

 1. Storitev Candela je namenjena fizičnim osebam. Pravnim osebam ni dovoljeno ustvarjati računa, saj je fizična oseba tista, ki občuti bolečino izgube.
 2. Vsaka uporabnica in vsak uporabnik odgovarja po civilnih in kazenskih predpisih za točnost podatkov, ki jih vnaša v bazo Candela, in jamči, da je upravičen do vnosa podatkov. To med drugim pomeni tudi, da mu svojci vnosa podatkov niso prepovedali in da uporaba besedil ter slik, ki jih nalaga, ne predstavlja kršitve avtorskih pravic.
 3. Vsak uporabnik in vsaka uporabnica si je dolžan prizadevati, da ima določen pokojnik samo en profil. Načrtno podvajanje profilov pokojnika je prepovedano.
 4. Administrator pokojnikovega profila je oseba, ki ga ustvari. Če dediči, ki so dedovali po pokojniku, zahtevajo, jim je administrator dolžan predati administriranje pokojnikovega profila. Če dediči soglašajo, lahko administrirajo pokojnikov profil skupaj.
 5. Administriranje profila prinaša pravice do vnašanja in popravljanja podatkov ter objav o pokojniku ter pravico brisanja neresničnih ali neprimernih podatkov in objav. Neprimerni podatki in objave so tisti, ki ne sledijo načelu spoštovanja pokojnika, njegovi prepoznavi in njegovemu spoštljivemu spominu in bi lahko pri tistih, ki so bili na pokojnika navezani, zaradi njihove objave povzročili prizadetost ali druga negativna čustva.
 6. Administrator sme pravice deliti ali prepustiti tisti osebi, za katero presodi, da je bila pokojniku bližje in da bo skrbno ter odgovorno administrirala pokojnikov profil. Če je takšna oseba dedič, ima v skladu s točko 4 teh pogojev prednostno pravico do administriranja in sme od administratorja zahtevati predajo administratorskih pravic ali pa drugo obliko dostopa do administriranja v skladu s pravili in možnostmi Candele.
 7. Za kršitve teh pogojev poslovanja bo Candela izbrisala uporabniški račun. V tem primeru se dobroimetje ne vrne. Grobe kršitve, pri katerih se takoj in dokončno izbriše račun brez opomina, so:
  • prižiganje sveč osebam z nespoštljivim namenom,
  • vnašanje neresničnih podatkov o sebi ali pokojniku,
  • vnašanje podatkov ali objav, ki so žaljive, neprimerne ali drugače škodijo dedičem, spominu pokojnika ali pa namenu Candele,
  • objavljanje prižigov sveč, objave z neresnično vsebino, žaljive oziroma neprimerne objave v smislu prejšnje alineje ne glede na to, kdo je pokojniku prižgal svečo oziroma vnesel podatek ali objavo,
  • nepooblaščeno vstopanje v programsko opremo platforme in/ali aplikacije,
  • vplačevanje dobroimetja z računa/ov, za katere se izkaže, da jih je uporabnik zlorabil.
 8. Uporabniki so dolžni zaznane grobe kršitve teh pogojev iz prejšnje točke naznaniti upravnikom portala Candela, da bodo ukrepali in z odgovornim ravnanjem zagotovili, da bodo zainteresirani uporabniki še naprej nemoteno lahko uporabljali platformo in aplikacijo/e v skladu z njihovim namenom.

Ne odgovarjamo

 1. V času vzdrževanja ali nepredvidenih motenj, ko Candela ne bo delovala, uporabniki niso upravičeni do nobenih zahtevkov: niti za povračilo vplačanega dobroimetja niti do kakršnekoli odškodnine.
 2. Candela zagotavlja, da bodo sveče gorele najmanj v vplačanem obsegu po opravljenem vzdrževanju ali odpravljenih motnjah. Tega zagotovila za brezplačne prižige Candela ne nudi.
 3. Za morebitno izgubo vnesenih podatkov Candela ne odgovarja. Razen glede plačilnega prometa, Candela ni dolžna hraniti arhiva dogajanja na platformi. Prizadevali si bomo, da ne bo prišlo do izgube podatkov.
 4. Candela je virtualna storitev, namenjena prižiganju sveč, in ne more kontrolirati podatkov, ki jih vnašajo uporabniki. Zato ne odgovarja za vsebine ali podatke, ki jih nalagajo uporabniki.
 5. V primeru spora med uporabniki o administriranju Candela ne bo sodila o upravičenosti. V primeru utemeljenih zahtev (npr. pravnomočen sklep o dedovanju) pa bo izkazanim uporabnikom omogočila skupno administriranje, če se uporabniki ne dogovorijo drugače ali pa če o tem ne odloči drugače sodišče.
 6. Candela vplačanih dobroimetij ne vrača. Vplačilo dobroimetja pomeni vplačilo zakupljene količine prižigov oziroma dolžine gorenja sveč in vplačnik je upravičen do teh prižigov ter gorenja. Tudi po smrti uporabnika na dediče preide samo pravica do prižiga sveč na uporabniškem računu umrlega uporabnika v zakupljenem obsegu. V izjemnih primerih pa se lahko Candela odloči drugače, kar pa ni njena obveznost.